Jonsson, s.r.o.
Panenská 18
Bratislava 811 03
jonsson@jonsson.sk

Contact

Jonsson4U

Panenská 27, 811 03 Bratislava

Ing. Ľubomír Dorociak
partner, senior financial manager
0917 533 023
dorociak(ad)jonsson.sk

Company details

 

JONSSON Ltd.

seat

Tallerova 4, 811 01 Bratislava

ID

44 268 564

TAX ID

2022658011

VAT

SK2022658011

bank

Tatra banka, a.s. 

IBAN

SK64 1100 0000 0026 2622 4494

registration

 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 53525/B