Jonsson, s.r.o.
Panenská 18
Bratislava 811 03
jonsson@jonsson.sk

Registrácia TrustPay

Základné informácie (1/6)

V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v registračnom formulári spoločnosťou Jonsson, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Panenská 18 81103, IČO 44 26 85 64 za účelom otvorenia účtu v spoločnosti TrustPay a to po dobu neurčitú.
Žiadam Vás týmto o zaslanie dokumentov potrebných k založeniu jedného alebo viacerých obchodníckych účtov v spoločnosti TrustPay, k čomu poskytnem všetky potrebné údaje a zaväzujem sa ich zaslať správne vyplnené a požadovaným spôsobom autorizované na adresu spoločnosti Jonsson, s.r.o. Za kasárňou 1, Bratislave 81303.

Informácie o spoločnosti (2/6)

Osoba zodpovedná za otvorenie obchodníckeho účtu TrustPay (3/6)

Sídlo spoločnosti (4/6)

Poštová adresa (5/6)

Predmet podnikania (6/6)

* Povinný údaj