Jonsson, s.r.o.
Panenská 18
Bratislava 811 03
jonsson@jonsson.sk

Konzultačné služby

Manažment firemných a osobných financií

Efektivita Vašich výdavkov v oblasti finančných produktov je závislá na úrovni kompetencií pri ich dlhodobej správe. Do tejto oblasti vnášame klientom poriadok, prehľad, transparentnosť a moderné riešenia s dlhodobo nízkym indexom nákladov a preplatenosti finančných produktov.

 

Efektivita a ziskovosť investícií

Optimalizáciou Vášho portfólia a jeho zosúladenie s krátkodobými, strednodobými a dlhodobými potrebami, Vám zvýšime príjem z investícií a ich výnosnosť. To sa prejaví vo forme vyššieho dôchodku a stabilnejších finančných rezerv.